Suche

(Wähle einen Namen)
 
Anzahl der Medaillen in der Datenbasis
218 277
Aktualisierung : 10 mai 2020

 
 
Portraits von Grognards (Veteranen)
Recherche sélective
Tapez une ou plusieurs lettres
   315 médaillés

Klicke auf das Bild, um es zu vergrössern oder um alle Informationen über diesen Soldaten zu sehen
Alphabetische Klassierung

SCHMITT ?
Dank an Brown Military Collection
SEPULCHRE Jean-François
Dank an JB. Sepulchre
SEUTIN Louis Joseph Ghislain
Dank an Pierre Lautmann
SOUTEYRAN Jean-Antoine
Dank an Jean-Marc Rochette
SUDERBEK Peder Pedersen
Dank an Tage Lau
TABAC Julien
Dank an Claude Grossmann
TALLEYRAND-PERIGORD (duc de) Alexandre Edmond
Dank an Xavier Antoine
TANDEAU Henry
Dank an David Pelletier
TARIA ?
Dank an Brown Military Collection
TASSET Sébastien
Dank an Paul Tasset
THEVENIER Germain
Dank an Eric Stubbe
THOMAS Hypolite
Dank an Xavier Antoine
TOZZONI Giorgio Barbato
Dank an Mauro Macedonio
TRICOT Hubert

(Bild veröffentlicht in Ebay)
VAILLANT Jean-Baptiste
Dank an Xavier Antoine
VAISSIERE Louis
Dank an Thierry Boy
VANDELET Jacques Prosper
Dank an André Demolder
VANDENBRANDE JB
Dank an Yves Moerman
VANOT Charles
Dank an Alain Arcq
VANOYE L'amour parfait
Dank an Yves Moerman
VAVASSEUR René
Dank an René Girod
VERITE Jacques
Dank an Lucette Bardet
VERLINDE ?
Dank an Brown Military Collection
VIENNET Jean Pons Guillaume
Dank an Bruno Durand
VINAY Louis Guillaume Honoré
Dank an Dominique Massad
VITRY ?
Dank an Brown Military Collection
VITTENET Pierre
Dank an Michel P. Vanwelkenhuyzen
VOGT Jean David
Dank an Bruno Durand
VRANCKEN Jean Maximilien
Dank an Eveline Arnoldy
WACQUANT de Simon Marie
Dank an Xavier de Saint Rémy
WIJK van Jannes
Dank an Marnix Teuling
WODON Auguste
Dank an Yves Moerman
ZAMBRZYCKI Gabriel
Dank an P de Champeaux
ZUCCHI Carlo
Dank an Mauro Macedonio
ZUMERO Moise

(Bild veröffentlicht in Histoire.org)

Portraits par page :

 

Haut de page   Haut de page