Zoeken

(Een naam invoeren)
 
Aantal gedecoreerden
218 277
Laatste actualisering : 10 mai 2020

 
 
Schrijf ons…
Er bereiken ons vele vragen over de medaille. Er staat u daarvoor hier een FAQ (vaak gestelde vragen) ter beschikking.

Gelieve de FAQ's aandachtig te lezen. We beantwoorden uw vragen slechts onder de volgende voorwaarden :

- als u ergens een soldaat aantreft die niet in ons bestand voorkomt, maar van wie u over informatie beschikt die aantoont dat hij gedecoreerd werd

- als u aanvullende informatie heeft over een gedecoreerde uit ons bestand

- als u over documenten beschikt (bv. illustraties van gedecoreerden) die onze pagina's zouden kunnen illustreren

- als u ons als vrijwilliger wilt helpen bij het verwerken van documenten (bv. thuis a.d.h.v. fotokopieën)

- als u ons informatie kunt verschaffen over nog niet onderzochte bronnen.

Schrijf ons…

Overzichtslijst van personen die actief waren bij de totstandkoming van dit gegevensbestand.

Haut de page   Haut de page